Algemene Ledenvergadering

De Algemene LedenVergadering (ALV) is gepland op 9 november 2021 20:00 uur.

De agenda, notulen van de vorige ALV en de financiële stukken kunnen vanaf 1 november 2021 aangevraagd worden bij ondergetekende via e-mail. De stukken zullen een week voor de vergadering gedeeld worden.

Natuurlijk is er ruimte voor vragen. En als je verzekerd wil zijn van een antwoord op de vergadering dan verzoeken wij je vriendelijk om de vragen vooraf schriftelijk te stellen. Dat kan via hetzelfde e-mailadres als hierboven genoemd.
Namens het bestuur,

Jacques Grossouw
Secretaris vv IFC