Nieuw jeugdbestuur, Commissie Jeugd en Commissie Welkom

Door het Coronavirus is het seizoen vervelend geëndigd en het nieuwe seizoen slecht begonnen. We zijn dan ook blij dat we jullie kunnen melden dat we twee verbeteringen doorgevoerd hebben in de aansturing van, met name, de jeugdafdeling van onze voetbalclub.

Commissie Welkom
We gaan nieuwe leden weer welkom heten zoals we het lang met succes gedaan hebben en wat we langzaam hebben laten verwateren. Kom je twee keer meetrainen of word je lid van IFC, dan zal de commissie welkom jou en je ouders/verzorgers uitnodigen op de club. Dan maken we kennis met elkaar en kunnen we uitleggen hoe je je weg kunt vinden binnen de vereniging. Waar vind je informatie en waar kun je terecht met vragen. Onder het genot van een kopje koffie bespreken we de wetenswaardigheden van het voetballen bij IFC.

We begeleiden het (potentieel) nieuwe lid naar het team waarbij getraind wordt. Dit hoeft niet persé het definitieve team te zijn. Zeker als je twee keer wil meetrainen moeten we natuurlijk eerst kijken in welk team je het beste past. Je ouders/verzorgers krijgen een rondleiding en worden wegwijs gemaakt. Omdat we een tekort aan vrijwilligers hebben, zal onderwerp van de introductie ook de vraag zijn welke mogelijkheden er zijn om ook iets voor de club te doen. Dat hoeft niet veel te zijn, maar elke hulp wordt toegejuicht.

Commissie Jeugd
De leden van deze commissie zijn de nieuwe technische coördinatoren van de jeugd. Het zijn oude bekenden binnen de club. Ze hebben hun sporen verdiend als speler van onze hoofdmacht en/of als trainer. De vier technisch coördinatoren gaan de belangen behartigen van de voetballers en de trainers.

Binnenkort zullen de technisch coördinatoren zich voorstellen.

Jeugdbestuur
We zijn bijzonder blij dat we een nieuw jeugdbestuur mogen introduceren, Daarnaast zijn er ook jeugdbestuursleden, die zich richten op hoe we spelers gaan  volgen (scouting), hoe we de teamindeling gaan professionaliseren en hoe we de communicatie met de trainers en leden en hun ouders/verzorgers gaan verbeteren.

Een eerste uitdaging is het verbeteren van de communicatie naar de leden en de ouders/verzorgers. Het hebben van een website, Facebook en Instagram is in deze tijd onvoldoende gebleken. Dat gaan we proberen te stroomlijnen via bij voorbeeld Whatsapp en e-mail, waarbij we die kanalen gaan gebruiken voor mededelingen van algemene aard. Randvoorwaarde is dat iedereen een geldig e-mailadres heeft (circa 15 tot 20 % heeft inmiddels een ander e-mailadres en dat niet doorgegeven aan de ledenadministratie) en een 06-nummer wat we mogen gebruiken in groepsapps. We beloven om die groepsapps alleen te gebruiken voor mededelingen en alle leuk bedoelde grappen en grollen weg te laten.

Het jeugdbestuur bestaat uit leden van het hoofdbestuur Cees Bijl, Floor van de Velde, ondergetekende en  Cees Idzenga als kwaliteitsbewaker van de verenging en Bryan Cairo als technisch eindverantwoordelijke. Marcel Ritmeester is als schrijver van het jeugdbeleidsplan een belangrijk adviseur en hij zal regelmatig betrokken zijn bij het uitwerken van plannen.

Wij wensen de Commissie Welkom, de Commissie Jeugd  en het Jeugdbestuur alle succes!

Namens het (Jeugd)bestuur
Jacques Grossouw

Secretaris vv IFC