Over de teamindeling 2019-2020

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
Elk seizoen krijgen we vragen van ouders en/of spelers over de teamindeling.

De bekendmaking in de vorm van een publicatie op de website, of op Facebook, in welk team een speler ingedeeld wordt is in het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) niet mogelijk, tenzij de speler schriftelijk akkoord gaat met de publicatie. En dat schriftelijke akkoord hebben we niet en dus gaan we uit van voetbal.nl.

Een zeer groot aantal leden heeft in voetbal.nl gekozen om afgeschermd te zijn. Dat is hun goed recht, maar dat betekent dat we dus geen toestemming hebben om de teamindeling te publiceren.

De AVG is een nieuwe wet. De handhaving is op voorhand als streng aangekondigd; de werkelijkheid lijkt vooralsnog anders, maar indien iemand een klacht zou indienen bij de autoriteiten in het geval van publicatie van de teamindeling dan kan dat voor IFC een boete opleveren van € 15.000 en daar zit niemand op te wachten.

De sluitingsdatum van inschrijven bij een vereniging
De KNVB staat toe om je tot 15 juni aan te melden bij een voetbalvereniging (A-categorie). Je wordt dan per 1 juli lid van de voetbalvereniging en van de KNVB. Voor de B-categorie geldt dat je ook na 15 juni nog van club kunt veranderen.

De praktijk, ook dit seizoen weer, is dat tot 15 juni tientallen spelers opzeggen en even zo veel nieuwe spelers zich aanmelden. Dat maakt het praktisch onmogelijk om in een vroeg stadium de teamindeling definitief te maken.

Een uitdaging vormt spelers die opzeggen met de mededeling dat ze wel weer lid worden als er een leuk team is. Het aantal teams wordt gebaseerd op het aantal leden dat daadwerkelijk lid is en als de teamindeling dan gemaakt wordt en je meldt je in een laat stadium alsnog aan dan is het de vraag of er nog plaats in een team voor je is.

Over de teamindeling
Er is een paar teams waarvan de indeling al gemaakt is. Deze teams zijn op de hoogte gebracht. Voor een paar pupillenteams geldt dat we de indeling pas willen doen na een aantal trainingen. De ervaring leert dat in deze leeftijd kinderen grote veranderingen doormaken en dat ze na een zomervakantie sterker terugkomen. Door ze pas in te delen na een training (of een paar trainingen) heeft iedereen een gelijke kans om goed ingedeeld te worden.

Medio juli zijn alle teams ingeschreven bij de KNVB. We zullen de spelers dan in de juiste teams zetten en dan kan elke speler zelf in voetbal.nl kijken in welk team hij/zij ingedeeld is.

Het e-mailadres wat bij ons bekend is dient als basis voor inloggen bij voetbal.nl. Indien het inloggen niet lukt, zou het kunnen dat het e-mailadres wat bij ons bekend is, verkeerd is. Neem contact op met de ledenadministratie als inloggen niet lukt  (ledenadministratie@ifc-ambacht.nl).

De wens om afgeschermd te worden wordt natuurlijk gerespecteerd. Als afgeschermde speler zie je dan wel je naam bij een team samen met alle namen van spelers die ervoor gekozen hebben om hun naam niet af te schermen.

Als je vragen hebt kun je die stellen aan je leeftijdscoördinator. De contactgegevens vind je hier.