Update 30-5-2020: Protocol trainingen ivm Corona

We hebben toestemming om weer met trainen te beginnen. Dat is natuurlijk goed nieuws. De trainingen zijn echter onder strikte voorwaarden mogelijk.

IFC heeft een protocol opgesteld dat bestaat uit drie delen. Voor ouders/verzorgers geldt dat ze het protocol moet bespreken met hun kinderen.

Het eerste deel bestaat uit de voorwaarden die gesteld worden vanuit de officiële instanties, waaronder het kabinet. Kort samengevat is het dat je je gezonde verstand moet gebruiken en dat je afstand moet houden.

IFC-ambacht-logoHet tweede deel bestaat uit de voorwaarden die IFC stelt aan het trainen, gebaseerd op wat de officiële instanties voorschrijven. Wat moet je doen en wat moet je laten voor en na de training. Ook hierin geldt dat een ieder het gezonde verstand moet gebruiken en dat, behoudens de jeugd onder 19 , iedereen afstand moet houden van elkaar. Dit geldt niet voor de jeugd onder 19 onderling, maar wel voor de afstand die de trainer aanhoudt tijdens de training.

Het derde deel beschrijft de looppaden die we voorschrijven om te voorkomen dat we de 1,5 meter afstand niet kunnen houden. We kiezen daarom voor een eenrichtingsverkeer voor zover dat mogelijk is. Je loopt dan niet de kortste weg, maar voor iemand die komt trainen is dat natuurlijk geen punt. Ook hier: gebruik het gezonde verstand en hou te allen tijde afstand.

Voor alle duidelijkheid: We beginnen met code paars, waarin iedereen, die daar afspraken over gemaakt heeft met de wedstrijdsecretaris, gaan trainen. HI5 gebruikt onze velden deze week ook weer.Je vindt de tijden en velden terug onder Trainingen.

Het protocol vind je hier: protocol trainen ivm corona

 

Wij drukken alle betrokkenen op het hart om kennis te nemen van dit protocol en in overeenstemming met de inhoud te handelen. In eerste instantie natuurlijk in het belang van de gezondheid van ons allemaal, maar ook omdat bij niet naleving, de toezichthouder kan besluiten de poort van ons sportpark voor onbepaalde tijd te sluiten. En dat is wel het allerlaatste wat we willen!

Laten we met zijn succes maken van deze belangrijke eerste stap, door ons strikt te houden aan het trainingsschema en het protocol. We vertrouwen erop dat je als ouders/verzorgers dit protocol ook bespreekt met en uitlegt aan jullie kinderen.

Immers ‘samen zijn we vv IFC’ ook in deze vreemde tijden.

Namens het bestuur

Jacques Grossouw
Secretaris vv IFC