Vragen over teamindelingen en overschrijvingen

Publicatie teamindeling

Ons bereiken vragen wanneer wij de teamindeling op de website en Facebook laten zien. Het antwoord daarop is dat wij dat net als vorig jaar NIET gaan doen. De reden is dat wij de privacy van spelers moeten respecteren. Als je op de teampagina gaat staan dan zie je dat heel veel spelers er voor gekozen hebben om niet met naam genoemd te worden.En om die reden mogen wij dat dan ook niet doen om de nieuwe teamindeling wereldkundig te maken.

Trainers mogen hun teams natuurlijk inlichten. Maar dat is wat anders dan publiekelijk op de website of Facebook zetten.

Wij willen graag benadrukken dat dit niet onze keuze is, maar dat we te maken hebben met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Daar worden voetbalclubs ook onder verstaan.

Mag je dan wel een fotoverslag van een wedstrijd publiceren? Ja, dat mag. Dat valt onder de noemer vrije nieuwsgaring. Het is dan weer niet toegestaan om een foto uit het fotoverslag te gebruiken voor andere doeleinden.

Wisselen van clubs

Als een speler van club wil wisselen wordt het lidmaatschap van de oude club opgezegd (of eventueel omgezet naar een lidmaatschap als niet-spelend lid).) Als er dan ingeschreven wordt bij de nieuwe club krijgt de speler vaak te horen dat er een financiële blokkade bij de oude club van toepassing is. Deze blokkade heeft helemaal geen invloed op het lid worden van de nieuwe club, mits men is aangemeld voor 15 juni, 23:59 uur door de nieuwe club en heeft ook geen invloed op de teamindeling bij de nieuwe club. Je bent als speler echter niet speelgerechtigd zolang de financiële blokkade van kracht is.

Waarom doen clubs dat? Daar zijn verschillende redenen voor:

  1. Als het vertrekkende lid nog lidmaatschapsgeld verschuldigd is zal die schuld ingelost moeten worden.
  2. Als er nog boetes open staan (denk aan gele en rode kaarten) dan moeten de boetes allemaal betaald zijn
  3. Als er een tenue van de club is uitgereikt is, moet het tenue in goede orde ingeleverd zijn, voordat het vertrek naar de andere club definitief afgerond kan worden.

Clubs vragen begrip voor deze handelswijze. Bij IFC is het innen van lidmaatschapsgelden en boetes belegd bij de commissie Financiën, wordt de kleding uitgereikt door vrijwilligers en is het in- en uitschrijven belegd bij de ledenadministratie. De ledenadministratie kan ook de financiële blokkade opheffen en dan is de speler direct speelgerechtigd. En omdat de wedstrijden pas in september zullen beginnen is een financiële blokkade op dit moment geen issue.