Aangepaste prijzen

We passen per 1-9-2017 de prijzen van de kantine aan, omdat de inkoopprijzen gestegen zijn. We zullen de prijzen op de elektronische displays zo spoedig mogelijk aanpassen.