De v.v. IFC is opgericht in 1927 en maakt dus al 96 jaar deel uit van de Ambachtse samenleving. De club heeft de afgelopen 15 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, resulterend in nu bijna 1000 leden, een fraaie accommodatie, een erkend goede jeugdopleiding en veel positieve uitstraling in de wijde regio. Bovendien speelt het 1e elftal in de tweede klasse.

Door middel van omschreven beleidsplannen wil IFC zich de komende jaren verder ontwikkelen, in het bijzonder in de kwaliteit van de jeugdopleiding, de accommodatiefaciliteiten en het niveau van het 1e elftal. De vereniging hecht er aan om de voor IFC zo karakteristieke kenmerken, een sociale club waar het individu telt en het normbesef hoog is, te behouden en het motto “plezier en prestatie, hand in hand” maximaal vorm te geven. Dit hele concept vereist voldoende financiële armslag, wat voor de club onmogelijk alleen kan worden gegenereerd uit de contributie- en horeca-inkomsten.

Sponsoring in de meest ruime zin van het woord is een absolute “must” om onze plannen te kunnen realiseren.

Het is ook een medium met directe activeringskracht voor bedrijven en daarom een goed middel om de naamsbekendheid en uitstraling te vergroten.

Daarnaast toont een bedrijf haar maatschappelijke betrokkenheid.

Logisch dus dat veel ondernemers een deel van hun reclamebudget aan sponsoring besteden. Voor IFC zou het onmogelijk zijn te bestaan zonder de hulp van bedrijven en biedt daarom vele mogelijkheden de club te steunen met alle rechten en voordelen die sponsoring omhelst.

Van reclamebord, websitebanner, wedstrijdbal tot shirtsponsoring of lidmaatschap van de Business Club IFC. Mogelijkheden genoeg om tot een vruchtbare samenwerking te komen Vanzelfsprekend hechten wij eraan om voor onze sponsors zoveel mogelijk tegenprestaties te leveren en het business-to-business principe tussen sponsors onderling te bevorderen.

Met dank voor uw ondersteuning!

C. Bijl, voorzitter.