Algemene Ledenvergadering

200

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op woensdag 29 november a.s. vanaf 19:30 uur in onze Hoofdkantine. Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit om deze vergadering bij te wonen. Tijdens de vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in het seizoen 2016-2017 en werpt tevens een blik in de toekomst.

Wij verzoeken iedereen rekening te houden met het volgende:

  • Stukken zijn digitaal verkrijgbaar vanaf maandag 20 november
  • Stukken moeten schriftelijk/digitaal worden aangevraagd bij het bestuur via ALV@ifc-ambacht.nl
  • Vragen dienen minimaal 48 uur voor de ALV schriftelijk ingediend te worden via ALV@ifc-ambacht.nl
  • Stukken kunnen alleen aan leden verstuurd worden

Het Bestuur