Algemene Ledenvergadering

200De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op maandag 30 november a.s. vanaf 20:00 uur in onze Hoofdkantine. Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit om deze vergadering bij te wonen. Tijdens de vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in het seizoen 2014-2015 en werpt tevens een blik in de toekomst.
Degenen die een exemplaar van de jaarstukken vooraf willen ontvangen, kunnen deze aanvragen bij Eric Lagendijk middels e-mail: eric.lagendijk@caiway.nl

Het Bestuur