Attenza nieuwe sponsor IFC

Sinds enige dagen hangt het opvallend mooie nieuwe bord van Attenza op de gevel van de kleedkamers.
Graag stellen we deze zorgorganisatie aan de IFC leden en sponsors voor.

Attenza zorgt voor mensen die verpleging en verzorging nodig hebben.
Bijvoorbeeld om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, of wanneer zorg na een ziekenhuisopname nodig is.

De organisatie kijkt zorgvuldig naar de zorgvraag en komt als dat kan dezelfde dag nog in actie met het regelen en opstarten van de zorg.

Attenza werkt met kleine teams van zorgverleners. Dat is een bewuste keuze omdat dit de veiligheid in huis vergroot en het voor de zorgvrager prettig is als de zorg wordt verleend door dezelfde vertrouwde gezichten.

De organisatie is er niet alleen voor de zorgvrager maar ook voor de familie, omgeving en mantelzorgers en als dat mogelijk is worden zij ook betrokken bij de zorg. Dat betekent dat de zorgprofessionals er altijd zijn als het nodig is en een stapje terug kunnen doen wanneer dat wenselijk is.
En omdat Attenza de contacten met andere hulpverleners en instanties onderhoudt worden de zorgvrager en de omgeving zo min mogelijk belast.

Attenza biedt intensieve verpleging en verzorging, 24-uurs zorg, palliatieve zorg, dementiezorg en (aanvullende) particuliere zorg.

Meer weten? Kijk op www.attenza.nl of bel direct met directeur Karin Baselmans op 088 – 700 9 700