16 mei: informatieavond alcohol- en drugs

Beste sportaanbieder van Hendrik Ido Ambacht,

Alcohol- en drugsmisbruik is een serieus probleem, waarbij misbruik onder jongeren een grote bron van zorg is. Veel jongeren zijn lid van een sportclub. U kunt daarom een belangrijke rol spelen in alcohol- en drugspreventie en zelf een verantwoord beleid ontwikkelen. Bij een sportieve Nederlandse samenleving hoort het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik.

Namens de gemeente, HI5Ambacht, de Dienst Gezondheid &Jeugd, Het Jongerenwerk en Bureau Leefstijl nodigen wij u hierbij van harte uit voor een informatiebijeenkomst over alcohol en drugs.

Datum: dinsdag 16 mei 2017, inloop 19.15 uur.

Locatie: Het Baxhuis, Hoge Kade 58 te Hendrik Ido Ambacht

Wat kunt u verwachten tijdens deze bijeenkomst?

 • Algemene informatie over alcohol en drugs, ingedeeld naar effecten op de hersenen (stimulerend, verdovend, hallucinerend), de verschijningsvormen, gewenste effecten en risico’s, welke drugs zijn populair, waarom beginnen jongeren met genotmiddelen;
 • Signalering, herkenning van (problematisch) gebruik;
 • Hoe ga je in gesprek met jongeren over genotmiddelen;
 • Welke doorverwijsmogelijkheden zijn er, wanneer verwijs je door, waar kun je terecht voor hulp.
 • Hoe kunnen wij met elkaar monitoren dat bij een geconstateerd probleem de jongere daadwerkelijk de juiste hulp krijgt.

Graag gaan wij deze avond in gesprek met bestuursleden, begeleiders, trainers, medewerkers en ouders over deze onderwerpen.

Programma:

 • 19:15 uur Inloop en ontvangst
 • 19:30 uur Start bijeenkomst
 • 19:35 uur Interactieve presentatie over alcohol en drugs
 • 20:00 uur Discussie, vragen, tips en adviezen
 • 20:30 uur Afsluiting
 • 21:00 uur Einde bijeenkomst

Miranda Kleijweg van Bureau Leefstijl zal deze informatiebijeenkomst begeleiden en de presentatie houden in samenwerking met HI5Ambacht en het Jongerenwerk. Zij heeft veel ervaring met het geven van gezondheidsvoorlichting aan jongeren en ouders.

Heeft u andere onderwerpen die u graag wilt bespreken tijdens de informatieavond, dan horen we dit graag van u.

Met  vriendelijke groet,
www.bureauleefstijl.nl