Gezellige nieuwjaarsreceptie

Onze traditionele nieuwjaarsreceptie was dit jaar op 6 januari ‘s middags. Een gezellige bijeenkomst waar onze voorzitter het woord nam en iedereen bijgepraat heeft waar IFC als voetbalvereniging voor staat en waar we nu als voetbalclub staan. En terugkijkend naar het afgelopen jaar zien we een positieve groei in de jeugd, een fantastische mooie nieuwe inrichting van de kantine en een oergezellige zaterdag.

Het primaire doel van IFC als voetbalclub is sportbeoefening voor en door leden mogelijk te maken. Naast deze kerntaak biedt IFC een aanbod aan sociale activiteiten voor leden. En die waren zonder uitzondering allemaal erg succesvol. De slaapnacht voor de jeugd, Halloween, Sinterklaas, het rad van fortuin werden druk bezocht en door iedereen gewaardeerd.

Als vereniging willen we de komende jaren onze sociale functie uitbouwen en dat betekent dat we meer zullen doen en ook overdag open staan voor activiteiten. De uitdaging is wel dat je dan meer vrijwilligers moet hebben.

Met een knipoog naar Ajax legt Cees uit dat we nu dus bijzonder goed draaien, maar de uitdaging is wel om dat ook in de toekomst te doen. En dat is een belangrijk speerpunt van het bestuur, dat energie zal stoppen om te verjongen. Er moeten leden opstaan die een IFC DNA hebben en niet alleen jong van geest zijn maar ook jong van leeftijd en de energie hebben om de club aan te sturen.

Traditioneel zetten we op de nieuwjaarsreceptie ook de jubilarissen in het zonnetje. Dit jaar zijn er vijf jubilarissen, waarvan er twee helaas verhinderd waren.

• Robbert van Bezooijen, 40 jaar lid

• Bert van de Berg, 40 jaar lid

• Marten Vissia, 60 jaar lid

• Edgar Bijl, 25 jaar en Jan Lagendijk, 60 jaar lid waren helaas verhinderd.