IFC en Breetveld 2 jaar langer door

De samenwerking tussen Virgil Breetveld en IFC bevalt wederzijds dermate goed dat er een principe-afspraak is gemaakt om het lopende contract met 2 jaar te verlengen.

De trainer zal dus de dubbelrol bij Zaterdag en Zondag 1 blijven vervullen.

Doelstelling is om het IFC-model, waarbij de zeer talentvolle jeugdspelers uit de huidige A- en B-teams kunnen acclimatiseren in het seniorenvoetbal en verder doorgroeien in Zaterdag 1 (en 2), met uiteindelijk voor de allerbeste talenten een plaats in Zondag 1, verder uit te werken.

Hierbij is de samenwerking tussen Breetveld en Hoofd Opleidingen binnen de “v.d. Panne-IFC Jeugdacademie” Bryan Cairo vanzelfsprekend van eminent belang. De technische commissie heeft in de afgelopen maanden kunnen constateren dat die samenwerking uitstekend verloopt.

Om het IFC-model te faciliteren steekt de club veel tijd, kennis en bijbehorende financiën in dit project, in de overtuiging de komende jaren verder te kunnen oogsten vanuit deze opleiding.

De komende weken zullen er gesprekken plaats vinden met de andere technische stafleden en (jeugd)spelers.

 

Namens het bestuur,

 

Cees Bijl