IFC heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 volledig groen te zijn!

IFC vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. En dat doen we ook op het gebied van het milieu.

Dubbel glas
Eind 2018 hebben we het startsein gegeven en zijn we invulling gaan geven aan onze ambitie. Duurzaam groen in 2025. Ons clubgebouw heeft nu dubbel glas. Een mooi begin van wat moet eindigen als een vereniging die in 2025 duurzaam groen is.

 

 

Isolatie en zonnepanelen

Nu is het tijd om te kijken waar we op de korte termijn stappen kunnen maken. We hebben
een externe partij gevraagd om ons te helpen. We willen in elk geval het clubgebouw verder isoleren en het dak geschikt maken om zonnepanelen te plaatsen.

 


Ledverlichting

We willen natuurlijk ook het elektriciteitsgebruik verminderen. De vervanging van de traditionele verlichting door ledverlichting zal een belangrijke bijdrage vormen om dit waar te maken. We gaan onderzoeken welke verlichting in het gebouw snel vervangen kan worden door ledverlichting.

Daarnaast willen we de haalbaarheid onderzoeken om de veldverlichting te vervangen door moderne ledverlichting. Als dat mogelijk is zal dat een heel grote bijdrage zijn bij aan het duurzaam groen worden.

 

Heb je zelf ideeën? Stuur ze in!

IFC is een club met bijna 1.000 leden. Het kan niet anders of daar zitten leden tussen die ook goede ideeën hebben en mogelijkheden zien om IFC duurzaam groen te maken. Aarzel niet en stuur je ideeën in. Wij zullen de haalbaarheid onderzoeken en je betrekken bij het uitwerken van je idee tot een uit te voeren plan. 

RoodZwart IFC wordt dan dankzij ieders medewerking duurzaam Groen in 2025!