IFC laat uw kind meer en vooral beter bewegen!

Voor een ieder die actief is in de (voetbal)sport was het allang duidelijk, maar nu hebben inmiddels stapels wetenschappelijke onderzoeken het nog duidelijker laten zien: de bewegingsarmoede bij kinderen onder 12 jaar is alarmerend! Vanzelfsprekend zet die trend zich ook voort op de puberleeftijd en dus onder de toekomstige volwassenen.

Onderzoeken laten het zien, topcoaches luiden de alarmbel, sportbonden waarschuwen, de minister maakt zich terecht zorgen. Kortom, werk aan de winkel.

Wat is het probleem? Aantoonbaar minder bewegen onder kinderen, minder souplesse, minder motorische vaardigheden en techniek, afgenomen fitheid. Secundair hier aan stijgt het overgewicht onder kinderen schrikbarend, hetgeen het risico op suikerziekte en hart- en vaatziekten evenredig laat toenemen.

Oorzaken? Minder buiten spelen, weinig sport op school en teveel zitten (al of niet met smartphone, playstation of ipad).

IFC kent een mooie traditie van vernieuwende initiatieven. In die categorie valt ook de aanstaande veranderingen in onze manier van opleiden en trainen van de jongste jeugd. IFC pakt haar verantwoordelijkheid om de bewegingsarmoede te bestrijden!

IFC-jeugdopleiding nieuwe stijl (tot 12 jaar)

Vanaf het nieuwe seizoen voeren wij een aantal veranderingen door:

  • IFC wil kinderen meer laten bewegen en daarom gaat het aantal trainingen omhoog van 2x naar 3x per week (zonder contributiestijging)
  • IFC wil kinderen beter laten bewegen en daarom voeren wij aparte techniek- en looptrainingen in, gegeven door gespecialiseerde trainers en zonder de extra kosten die u bij commerciële voetbalscholen moet maken!
  • IFC wil kinderen breed opleiden en daarom krijgen alle kinderen tot 12 jaar dezelfde opleiding en trainingsfaciliteiten
  • Hoofd Jeugdopleidingen Bryan Cairo, ervaren jeugdtrainer, zal de trainingen coördineren en aansturen met behulp van de gewaardeerde bestaande en nieuwe trainers. Doel is om een duidelijk, centraal trainingsplan te hebben , waardoor de kansen voor alle kinderen gelijk zijn
  • Beleving is een belangrijke voorwaarde om te willen en blijven bewegen, dus zal er maximale aandacht zijn voor het plezier in het spelletje
  • Voor een betere uitstraling zal er voor ieder kind uniforme trainingskleding zijn, mogelijk gemaakt door onze sponsoren binnen Ido`s Business Club en zijn alle trainingen op het hoofdveld
  • Onze fysiotherapeuten zullen aandacht besteden aan de wijze van bewegen en lifestyle-adviezen geven aan ouders

Het eerste jaar zal de nieuwe opzet gelden tot en met Onder-11, het 2 seizoen tot en met Onder-13.

Om de nieuwe en unieke opzet te optimaliseren zullen we eind mei al gaan proefdraaien met de bestaande teams.

Wilt u uw kind ook meer en beter laten bewegen? Aanmelden als nieuw lid: anderstrainen@ifc-ambacht.nl

Wij hebben er zin in!

Jeugdcommissie IFC