IFC verlengt contract met Frank Zwakhals niet

Het bestuur van IFC heeft besloten het aflopende contract met Frank Zwakhals, trainer van Zaterdag 1, niet te verlengen.

Frank heeft zich gedurende vele jaren als jeugdtrainer en later trainer van de zaterdagselectie bewezen als een zeer talentvolle oefenmeester, met hart voor de club en de nodige successen.
Wij zullen in de toekomst, na het behalen van het UEFA A diploma, ook zeker namens de club weer een beroep op hem doen.

Voor het komend seizoen wil IFC echter maximaal gaan inzetten op de doorontwikkeling van ons “IFC-model”, waarbij de doorstroming en talentontwikkeling vanuit de jeugdopleiding naar de zaterdagselectie en vervolgens voor de echte talenten naar de zondagselectie centraal zal staan.
Essentieel hierin is een intensieve en onvoorwaardelijke samenwerking en communicatie tussen hoofd opleidingen (Bryan Cairo) en de trainers van zaterdag en zondag 1, waarbij ook de uitwisseling van trainers en het opzetten van een talententeam belangrijke punten zijn.
Hierin past derhalve een trainer die clubs combineert, zoals nu met Jack v.d. Berg en Frank Zwakhals het geval is, minder goed ondanks de successen van beiden in de laatste jaren bij IFC.

Op korte termijn zal IFC de nieuwe trainer(s) van zaterdag en zondag 1 aanstellen.

Namens het bestuur,

Cees Bijl