In memoriam: Joop Bravenboer

Na een lange ziekteperiode is Joop Bravenboer op 75-jarige leeftijd overleden.

Joop was een echte IFC-er, die het ondefinieerbare rood-zwarte virus van huis uit al had meegekregen. Een sportliefhebber in brede zin met passie voor voetballen en loopsport. Als voetballer gewapend met een goed spelinzicht, prima techniek, grote inzet en vooral ook ijzeren uithoudingsvermogen. Dat laatste maakte hem ook erg geschikt voor die andere passie: duurlopen.

Hij diende de club in allerlei (financiële) commissies en  vrijwilligersfuncties, zoals het inzamelen van oud papier en meest recentelijk in het onderhoud van de velden. Vaste bezoeker van de Ledenvergaderingen, waar hij altijd een actieve inbreng had. Zijn vragen en opmerkingen gaven een goed inzicht in de club aan en waren van waarde voor de verdere ontwikkeling van IFC.

Ik ken Joop in mijn voorzittersperiode als een aimabele, bescheiden, intelligente man met een kritische blik naar bestuursbesluiten. Maar altijd correct en opbouwend, nooit op de man spelend. Trouwe volger van de club, begaan met het wel en wee.

Helaas maakte zijn ziekte het fysiek aanwezig zijn bij club de laatste tijd onmogelijk.

IFC zal Joop missen, maar is dankbaar voor zijn inspanningen en betrokkenheid.

Wij wensen zijn echtgenote Marianne, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij de verwerking van het verlies.

Cees Bijl
Voorzitter vv IFC