Jaarlijkse IFC Presentatiegids 2018

In januari besloot IFC tot het maken van een presentatiegids nieuwe stijl. Dit hield in dat de gids in samenwerking met Ido’s Business Club zou worden gemaakt.

Het resultaat mag er zijn, een aantrekkelijke presentatiegids met een mooie balans tussen de artikelen die voor de club van belang zijn. Het belang van bewegen voor kinderen, het meidenvoetbal, onze stoere auti’s, de vrijwilligers, onze nieuwe én oudere talenten en niet te vergeten onze onmisbare sponsors komen aan bod!

Vanaf vrijdagavond 12 oktober ligt de presentatiegids klaar in het hoofdgebouw. Leden en belangstellenden kunnen bij het wedstrijdsecretariaat een exemplaar verkrijgen. Veel leesplezier gewenst!

Het bestuur van IFC