Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

Onze traditionele jaarlijkse en altijd gezellige nieuwjaarsreceptie is gepland op 5 januari 2018. Het bestuur zal iedereen vanaf 19:00 uur welkom heten. Natuurlijk zetten we onze jubilarissen in het zonnetje en heffen we een glas op ieders gezondheid en op een sportief 2018.

Het officiële gedeelte zal 19:30 uur beginnen. Tot vrijdag 5 januari 2018.