Klaverjassen bij IFC

Het heeft lang geduurd, maar we gaan weer klaverjassen. Je kunt je aanmelden bij Arnold Ho Sam Sooi per e-mail. Meedoen is belangrijker dan winnen. Net als vorige keren wordt het weer een gezellige middag bij IFC!

Kantine is open van 13:30 uur tot 18:30 uur. Tweede Paasdag is de kantine gesloten.