Kleedkamer gebruik

Hoewel het een goede, en bij alle leden van I.F.C. bekende afspraak zou moeten zijn, worden we helaas toch nog met regelmaat geconfronteerd met een niet schoon achtergelaten kleedaccommodatie, na trainingen en wedstrijden.

Leiders, trainers en spelers moeten er dwingend op toezien dat de laatste speler die de kleedkamer verlaat ook de kleedkamervloer schoon aantrekt met de hiervoor in de kleedkamer aanwezige hulpmaterialen.

Het vervuild achterlaten leidt tot irritaties binnen de groep mensen van de onderhouds- en schoonmaakploeg.

Zeker in een periode waarin vele wedstrijden moeten worden ingehaald op doordeweekse dagen is het van groot belang dat deze schoonmaakregels worden nageleefd en wij onze verantwoording nemen.

Voer deze taak dus a.u.b. uit, zodat wij als vereniging ook toekomstig kunnen blijven beschikken over een heel kleine, maar trouwe groep van vrijwilligers.

Met sportieve groet,

Wim van der Meulen
Bestuur vv I.F.C.