Nieuw project: Ambachtse Maatjes

Ambachtse maatjes is een nieuw project voor en door jongeren, waarbij jongeren elkaar helpen en ondersteunen. De jongere kiest zijn of haar eigen maatje en het maatje en de jongere gaan samen één op één werken aan de doelen van de jongere.