NIEUWE OBLIGATIELENING

In samenspraak met de financiële commissie heeft het bestuur besloten tot uitgifte van een obligatielening. De obligatielening wordt uitgegeven om een deel van de bestaande leningen te herfinancieren alsmede groot onderhoud te plegen.

De informatie over de obligatielening is beschikbaar vanaf 25 augustus 2018.

Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen via het mailadres commissie.financien@ifc-ambacht.nl!

Het bestuur
vv IFC