NIEUWS VAN DE OBLIGATIECOMMISSIE

In 2013 heeft VV IFC een obligatielening uitgeschreven met als doel de renovatie van de accommodatie en kleedkamers die destijds noodzakelijk was te realiseren. In datzelfde jaar is een commissie samengesteld om de uitgifte te begeleiden en het proces van rentebetalingen en aflossingen te bewaken. De commissie, bestaande uit John de Koomen, Lennard Nieuwenhuijse en Wilco van der Wal, opereert om de continuïteit en onafhankelijkheid te garanderen onafhankelijk van het Bestuur.

Op 22 januari 2022 heeft de commissie weer de jaarlijkse uitloting gedaan voor de aflossingen van de coupons, conform artikel 7 van het obligatiereglement .

Volgens het schema in de bijlage van het reglement worden per 1 juli 2022 8 stuks van Eur. 500 en 4 stuks van Eur. 2.500 afgelost.

De coupons van Eur. 2.500 zijn genummerd van 1 t/m 41. Voor het aflossen heeft de commissie gebruik gemaakt van het aloude bingospel.

De coupons van Eur. 500 zijn genummerd van 101 t/m 200. Voor het aflossen heeft de commissie gebruik gemaakt van de app “Random Number Generator”.

 

Het resultaat van de loting is als volgt, uitgeloot zijn de nummers:

3
30
31
41

102
105
107
146
153
167
182
183

De houders van deze obligaties vragen wij een e-mail te sturen naar:

IFCobligaties@gmail.com

Na ontvangst van uw mail nemen wij contact met u op om de overdracht van uw obligatiebewijs te regelen.

 De obligatiecommissie,
John de Koomen / Lennard Nieuwenhuijse / Wilco van der Wal