NIEUWS VAN DE OBLIGATIECOMMISSIE

Inmiddels alweer 10 jaar geleden heeft VV IFC een obligatielening uitgeschreven voor de financiering van de destijds noodzakelijke aanpassingen aan de accommodatie. In datzelfde jaar is een commissie samengesteld om de uitgifte te begeleiden en het proces van rentebetalingen en aflossingen te bewaken. De commissie, bestaande uit John de Koomen, Lennard Nieuwenhuijse en Wilco van der Wal, opereert om de continuïteit en onafhankelijkheid te garanderen onafhankelijk van het Bestuur.

Voorbeeld

Voorbeeld

In januari 2023 heeft de commissie weer de jaarlijkse uitloting gedaan voor de aflossingen van de coupons, conform artikel 7 van het obligatiereglement.

Volgens het schema in de bijlage van het reglement worden per 1 juli 2023 9 stuks van Eur. 500 en 3 stuks van Eur. 2.500 afgelost.

De coupons van Eur. 2.500 zijn genummerd van 1 t/m 41. Voor het aflossen heeft de commissie gebruik gemaakt van het aloude bingospel.

De coupons van Eur. 500 zijn genummerd van 101 t/m 200. Voor het aflossen heeft de commissie gebruik gemaakt van de app “Random Number Generator”.

Het resultaat van de loting is als volgt, uitgeloot zijn de nummers:

Voorbeeld

Voorbeeld

4
6
27
106
112
133
138
145
150
162
164
177

De houders van deze coupons vragen wij een e-mail te sturen naar:
IFCobligaties@gmail.com.

Na ontvangst van uw mail nemen wij contact met u op om de overdracht van uw obligatiebewijs te regelen.

De obligatiecommissie,
John de Koomen
Lennard Nieuwenhuijse
Wilco van der Wal