Onze voorzitter over IFC en het Coronavirus

Beste sportvrienden,

 

Het zal niemand meer ontgaan zijn dat we in onzekere omstandigheden verkeren, waarbij door het coronavirus de hele wereld ontwricht is geraakt. Vanzelfsprekend zijn de medische bedreigingen nu prioriteit nummer 1 om op te lossen en dat zal nog wel even tijd nodig hebben. De door de overheid ingestelde maatregelen zijn scherp en goed. Op termijn zullen we de situatie zeker weer onder controle krijgen.

Ook voor de belangrijkste bijzaak in het leven, voetbal dus, zijn de gevolgen groot. Niet alleen kan er niet gespeeld en getraind worden, maar voor velen is het missen van de onderlinge contacten en gezelligheid in onze kantine en rond de velden een belangrijk punt.

Een zeer belangrijke consequentie van de sluiting van velden en clubgebouwen is ook dat de inkomsten voor de club uit horeca, verhuur en toegang volledig wegvallen. Om die reden hebben we als bestuur en in nauwe samenwerking met onze financiële commissie een pakket maatregelen in gang gezet, zodat de continuïteit van de club gewaarborgd is en blijft. Het zal duidelijk zijn dat dit beperkingen oplegt aan onze uitgaven aan materialen, vrijwilligersvergoedingen, trainersvergoedingen en onkostenvergoedingen aan spelers. Daarnaast doen we een beroep op de overheid voor ondersteuning, op de gemeente als het gaat om de huur van de velden en de KNVB.

Wij rekenen op begrip bij zowel instanties, gemeente, leden, werknemers van de club, spelers en sponsors. Vast bedankt daarvoor!

Laten we hopen dat we op redelijke termijn het normale (club)leven weer kunnen oppakken. Tot die tijd: hou u aan de regels en let op elkaar en uw eigen welzijn!

 

Namens het bestuur en de financiële commissie,

Cees Bijl, voorzitter