Oproep aan alle trainers van de jeugd: inleveren materialen

Beste Jeugdtrainers,

Het seizoen 2016-2017 zit er weer op.

Nu is ook het moment om de beschikbaar gestelde materialen weer in te leveren. Het betreft:

• Wedstrijd- en eventuele trainingskleding
• Trainings- en presentatiepakken
• Tassen
• Bidons
• Waterzakken
• Sleutel ballenkast

Het is de bedoeling dat alles compleet wordt ingeleverd. Het is jullie verantwoordelijkheid spelers die nog niet bij jullie hebben ingeleverd, zelf te benaderen. Zoals bekend kan het bestuur eventueel een vergoeding bepalen voor ontbrekende materialen.

Volgende week (12 t/m 16 juni) zal ik op dinsdag- en woensdagavond vanaf 19.00 tot 21.00 uur aanwezig zijn in de jeugdkantine. Wil je aan mij doorgeven welke dag en hoe laat je komt inleveren, via Whatsapp 06-24444429. Heb je nog niet alles compleet, maak dan een andere afspraak.

Na inlevering zal nog een controle plaatsvinden of alles compleet is en zullen wij ook de ballen in de kasten controleren.
Commissie Materialen
Ruud Dons