IFC wordt rookvrij in 2020

 

De KNVB heeft de ambitie om in 2025 het voetbal rookvrij te hebben. Een ambitieus plan als je alle verenigingen tegen die tijd rookvrij wil hebben. Maar voor ons niet ambitieus genoeg. Wij vinden dat roken niet past bij een sportvereniging en dat roken op de club een heel slecht voorbeeld is voor met name onze jeugd.

Hoewel de verpakking duidelijk maakt waarom het niet slim is om te roken legt Leo in de column uit wat het stoppen met roken met hem gedaan heeft. Van achteraan puffend en hijgend lopen, tot voorop lopen in een paar maanden.

IFC heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 rookvrij te zijn. We kunnen het roken buiten niet verbieden, maar wij willen dat alle rokers gebruik gaan maken van de rookput, die de gemeente buiten de hekken gaat plaatsen. We beginnen in januari met IFC rookvrij op zaterdag tot 12:00 uur, als onze jeugd voetbalt. En op de avonden dat onze jeugd traint. In het komende seizoen willen we IFC helemaal rookvrij maken.

We worden begeleid door professionals op dit gebied. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht staat achter onze plannen. Tinka van HI5 Ambacht en Lieselotte van Youz hebben samen met Floor van de Velde een heel plan gemaakt.

 

Zo zul je bij het betreden van IFC al borden zien dat wij gaan voor een rookvrije generatie.

We houden jullie op de hoogte van onze vorderingen!

Namens het bestuur,

Jacques Grossouw
Secretaris

Onze rookput vind je hier!

Leo van der Nat legt het voordeel uit:

Ik ben voor een rookvrij IFC. Ik sta er helemaal achter want roken hoort niet bij de voetbal-sport en het is dus goed dat we in januari beginnen om het goede voorbeeld te geven aan de kinderen.

Ik weet nog dat ik 55 jaar geleden tijdens trainingen altijd achter de groep aan moest en dat ik piepend en hijgend moeite had om bij de groep te blijven. Ik rookte toen veel en en ik besloot om helemaal te stoppen met roken.

Het duurde best wel even voordat ik het verschil ging merken. Maar na een half jaar liep ik heerlijk voorop. En dat gaf mij zo’n fantastisch gevoel! Natuurlijk valt stoppen met roken niet altijd mee, maar het resultaat zal je verbazen. Dus ik hoop dat jullie, net als ik 55 jaar geleden deed, snel gaan stoppen met roken. Het resultaat mag er zijn!

Ik wens iedereen een rookvrij 2020!

Leo