Sponsor van de week: Club van 100

De wedstrijdbal van komende zondag is gedoneerd door de Club van 100.
Al zeer lange tijd is deze club van betrokken IFC-ers van eminent belang voor onze vereniging.
Met hun jaarlijkse bijdrage van 50 euro (was ooit 100 gulden) hebben de vrienden van IFC op die manier talloze grote en minder grote uitgaven mogelijk gemaakt.
Met de ondersteuning konden muziekinstallaties voor de clubgebouwen worden aangeschaft, wasmachines gekocht, spelmaterialen voor de jeugd mogelijk gemaakt, maar bijvoorbeeld ook de aanschaf van een mobiele tap en scorebord.
Kortom, een groep leden op trots op te zijn!
Vanzelfsprekend is er ruimte voor nog meer van dit soort goede clubmensen.
Neem even contact op met Wim v.d. Meulen of Erik Visser of stuur een mail naar het bestuur.
Vast zeer bedankt!

Cees Bijl, sponsorzaken