Leergeld Drechtsteden ondersteunt je als het lidmaatschap voor jou onbereikbaar is

Leergeld vindt…

Dat álle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten de school.

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Kinderen kunnen door Leergeld bijvoorbeeld meegaan op schoolreis, lid worden van een vereniging of een cultureel uitje plannen. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld helpen bij een aanschaf van een fiets of zwemlessen regelen als een kind die nodig heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 140% van het bijstandsniveau ligt. Als u wilt weten hoe hoog deze bedragen concreet zijn kunt u ze bekijken bij veelgestelde vragen Op deze website staat ook beschreven wat de procedure na uw aanvraag is.

Kijk op de website van Stichting Leergeld wat voor mogelijkheden Leergeld Drechtsteden je kan bieden.