Toegang velden IFC streng verboden buiten de normale trainingen en wedstrijden op straffe van een hoge boete

IFC ondervindt enorm veel overlast van jeugd die op allerlei manieren het terrein weet te betreden om buiten de normale openingstijden op de velden te voetballen.

Het kunstgras wordt betreden zonder voetbalschoenen, de dug-outs worden misbruikt, de doelen (en met name de netten) raken beschadigd en de velden liggen vol met afval.

De politie houdt streng toezicht op dit verbod. Het overtreden hiervan, ook door IFC-leden, leidt tot een boete van € 90,– per persoon.

Er zijn al diverse bekeuringen uitgedeeld, dus wees gewaarschuwd!

Het bestuur van IFC.