Twee keer per week trainen, mits iedereen zich aan de regels houdt

Let op: We gaan weer twee keer per week trainen met de jeugd. Het is mooi weer en wij weten hoe belangrijk de kinderen het vinden en hoe belangrijk ouders/verzorgers het vinden. Wij rekenen wel op ieders medewerking:

Als de kinderen gebracht worden, kom dan niet eerder bij IFC dan 5 minuten voordat de training begint; blijf niet kijken en haal je kinderen ook pas op als de training bijna afgelopen is.

Als er onvoldoende medewerking is gaan we direct terug naar 1x per week trainen.