Waarschuwing: Illegale collectanten

Namens IFC Er zijn mensen in de omgeving gesignaleerd die namens IFC voor een sponsorloop collecteren.

Ga hier niet op in, IFC organiseert op dit moment geen sponsorloop !

Bestuur IFC