Herinnering! Algemene ledenvergadering 23-11-2023

img_0241De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 23 november vanaf 20:00  uur in onze hoofdkantine.

Het bestuur nodigt hierbij alle leden (en ouders van de jeugdleden) uit om deze vergadering bij te wonen. Tijdens de vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in het seizoen 2022-2023 en werpt tevens een blik in de toekomst. Wij stellen het bijzonder op prijs als onze leden hun stem laten horen. De algemene ledenvergadering biedt die mogelijkheid. Maak er dus gebruik van!

Vragen op sportief, financieel of algemeen gebied, worden bij voorkeur vooraf  ingediend per e-mail aan de secretaris. Vragen kunnen ook tijdens de vergadering gesteld worden. In die gevallen behouden wij ons het recht het antwoord door te schuiven naar een later tijdstip.

De leden die vooraf een exemplaar van de notulen van de vorige ledenvergadering en het financieel verslag van de afgelopen periode) willen ontvangen, kunnen deze aanvragen door een e-mail te sturen naar de secretaris.

We streven er naar om de stukken 19 november verstuurd te hebben. Niet ontvangen? Stuur een e-mail aan de secretaris 

We zien u graag op donderdag 23 november.

Namens het bestuur,

Jacques Grossouw
Secretaris vv IFC