Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is uitgesteld, in de verwachting van betere tijden. En hoewel we het licht aan het einde van de tunnel zouden kunnen zien is het licht nog niet erg fel.

De ALV moeten we echter wel houden, om als bestuur verantwoordelijkheid af te leggen aan onze leden. We hebben besloten dat we de ALV dinsdag, d.d. 25-05-2021 aanvang 20.00 uur gaan organiseren. Uiteraard hopen we dat op de traditionele manier te kunnen doen, maar als de maatregelen in het kader van Corona dat niet toestaan, dan zullen wij de ALV toch digitaal gaan houden.

De agenda, notulen van de vorige ALV en de financiële stukken kunnen vanaf 1 mei 2021 aangevraagd worden bij ondergetekende via e-mail.

Natuurlijk is er ruimte voor vragen. En als je verzekerd wil zijn van een antwoord op de vergadering dan verzoeken wij je vriendelijk om de vragen vooraf schriftelijk te stellen. Dat kan via hetzelfde e-mailadres als hierboven genoemd.

Namens het bestuur,

Jacques Grossouw
Secretaris vv IFC