Wij zijn blij dat ondanks het moeilijke seizoen als gevolg van Covid-19 de grote meerderheid van onze leden de club is trouw gebleven. In samenspraak met de financiële commissie heeft het bestuur van IFC daarom besloten om onze leden een korting te geven op de betaalde contributie van het afgelopen seizoen 2020/2021. Deze toezegging is vooral mogelijk als gevolg van het feit dat onze trouwe en hoog gewaardeerde sponsoren de club zijn blijven steunen, ook tijdens de voor veel van deze bedrijven moeilijke periode, met hun eerder toegezegde bijdrage. De korting op de reeds betaalde contributie is alleen van toepassing voor die leden die op 30 juni 2021 hun volledige contributie over het seizoen 2020/2021 betaald hadden. De terugbetaling van deze korting op de betaalde contributie zal plaatsvinden in de periode juli/augustus 2021.  ...

Zoals reeds eerder aangekondigd heeft IFC “Verduurzaming”, en hiermede wordt tevens naadloos verwezen naar de maatschappelijke verantwoording inzake het bewuster omgaan met energie bij onze club, hoog op de agenda geplaatst. Nadat in een eerdere fase de kantineramen werden voorzien van dubbelglas met een hoge isolerende waarde is nu ook een volgende stap binnen het totale project “Verduurzaming” gezet. De kantine is hiertoe afgelopen maand voorzien van energiebesparende Ledverlichting, welke mede mogelijk gemaakt werd door de opbrengst uit de succesvolle boutmiddag, welke in december 2020 georganiseerd werd....

Vrouwenvoetbal leeft meer dan ooit en is de snelst groeiende sport in Nederland. Dit is niet alleen terug te zien in het stijgende aantal aanmeldingen bij de KNVB. Ook vanuit de Eredivisie voor mannen ontstaan er steeds meer initiatieven voor de oprichting van een vrouwentak. Iets dat bij veel clubs inmiddels al gerealiseerd is. Als je op internet naar 'Voetbal Vandaag vrouwen’ zoekt, krijg je veel resultaten. Zo kom je uit bij de Eredivisie voor vrouwen, of kun je kijken naar de verrichtingen van internationale sterren als Vivianne Miedema, Danielle van der Donk en natuurlijk Lieke Martens. Tenslotte wordt er massaal gekeken naar wedstrijden van het Nederlands Elftal. Het ene na het andere kijkcijferrecord wordt gebroken en dat zijn natuurlijk niet alleen vrouwelijke kijkers. Bij IFC Ambacht zijn we trots op onze vrouwen, met plezier op nummer een Bij IFC Ambacht dragen we graag ons steentje bij aan de ontwikkeling van vrouwenvoetbal, waarbij plezier hebben...

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is uitgesteld, in de verwachting van betere tijden. En hoewel we het licht aan het einde van de tunnel zouden kunnen zien is het licht nog niet erg fel. De ALV moeten we echter wel houden, om als bestuur verantwoordelijkheid af te leggen aan onze leden. We hebben besloten dat we de ALV dinsdag, d.d. 25-05-2021 aanvang 20.00 uur gaan organiseren. Uiteraard hopen we dat op de traditionele manier te kunnen doen, maar als de maatregelen in het kader van Corona dat niet toestaan, dan zullen wij de ALV toch digitaal gaan houden. De agenda, notulen van de vorige ALV en de financiële stukken kunnen vanaf 1 mei 2021 aangevraagd worden bij ondergetekende via e-mail. Natuurlijk is er ruimte voor vragen. En als je verzekerd wil zijn van een antwoord op de vergadering dan verzoeken wij je vriendelijk om de vragen vooraf schriftelijk te stellen. Dat kan via hetzelfde...

Van de voorzitter. IFC verlegt focus van zondag naar zaterdag. Sinds de oprichting in 1927 is IFC een “zondagclub” geweest. Generaties lang was de gang op zondag naar de club voor velen een mooie en onmisbare gewoonte, maar ook de plek om de sociale contacten op peil te houden en de beslommeringen van de week weg te spoelen. Het prestatieve voetbal werd als vanzelf op die dag gespeeld. Niet alleen bij IFC maar eigenlijk door heel Nederland. Discussie over de speeldag ontstond pas veel later. Als vanzelfsprekend liep de rode draad binnen families al die jaren zo door en van vader op zoon stond de zondag centraal als het ging om strijden om de punten. Je kon ze zo uittekenen die familiaire banden: De Jong, v.d. Meulen, Timmermans, Lagendijk, Plaisier, Dijksman. Het gaf IFC gedurende decennia de uitstraling van een warme familieclub, waar gezelligheid en verbondenheid voorop stonden, meer dan het pure presteren. Veel...

Wij danken iedereen hartelijk, die loten gekocht heeft voor onze Kerst-ballennbakactie.. De loten zijn allemaal verkocht en vanaf dit moment is de inschrijving dan ook gesloten. Iedereen kan in de loop van de dag zijn/haar lotnummers samen met de You Tube link in de mailbox aantreffen. Dringend verzoek: degenen die nog niet hebben betaald, krijgen tot vanavond 15 december 24.00 de tijd om dit alsnog te doen, zodat zij ook een lotnummer toegewezen krijgen. Wordt dit later, dan is dit helaas organisatorisch niet meer te regelen. Het organisatieteam....

Succestrainer Jack v.d. Berg en IFC nemen na dit door Covid volledig verknipte seizoen afscheid van elkaar. Niet de prestaties of inzet van Jack (met afstand natuurlijk de beste IFC-trainer ooit) zijn daar debet aan, maar dit is slechts het gevolg van een koerswijziging bij de club. Na een ingrijpende herstructurering van de jeugdopleiding afgelopen zomer is het vizier nu gericht op de selectieteams. De focus gaat komende seizoenen liggen op meer doorstroming van jeugdspelers, intensievere talentenbegeleiding, plaats inruimen voor eerder vertrokken talenten en streven naar grotere herkenbaarheid en onderlinge samenhang tussen de selectieteams (inclusief onze girlsafdeling). Vanzelfsprekend zal enige kostenreductie gegeven de moeilijke voetbaltijden ook zeker een doel zijn. Het bestuur meent dat bij deze koerswijziging een ander type trainer dan Jack beter op zijn plaats is.   Namens het bestuur, Cees Bijl  ...

Doe mee met het alternatieve Rad van Avontuur: de IFC Kerst-ballenbakactie  . .  de laatste lootjes Update 2: 12-12-2020 Zaterdag 19 december om 16.00 uur gaat het gebeuren, de loterij met de grootste winkans en meeste prijzen uit de omgeving. We hebben nu nog 50 lootjes in de verkoop. Wie willen er nog een kansje wagen en maken ons los????? Het prijzenpakket is niet kinderachtig: whiskypakketten, wijn, parfum, slagerijbonnen en zeker de hoofdprijs, het tweedaagse volledig verzorgde arrangement in Fletcher Hotel-Restaurant de Buunderkamp. Er zijn 15 rondes met 9 prijzen per ronde, dus 135 mooie prijzen. Met 1 lot van 15 euro doe je iedere ronde en trekking weer mee dus de winkans is groot. Doel van de opbrengst: duurzame en gezellige kantine-verlichting. Maak IFC los door een mailtje te sturen naar: debiteuren@ifc-ambacht.nl onder vermelding van naam, adres en het aantal loten dat je wilt kopen. Dit kan tot uiterlijk woensdag 16 december 2020, 22.00 uur. Daarna sluit de...

Aan alle leden van IFC, Het bestuur heeft de moeilijke beslissing genomen om de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te stellen. Het is door de Coronacrisis niet mogelijk om een ALV te organiseren op de traditionele manier en de twee andere mogelijkheden, schriftelijk afdoen of via beeldschermen, hebben we verworpen. Een ALV is verplicht volgens onze statuten, maar de reden dat we de twee alternatieven hebben verworpen is dat we de ALV ook willen gebruiken om met onze leden van gedachten te wisselen in een prettige sfeer van de club. We benadrukken dat het een uitstel is. Wij hechten veel waarde aan de ALV omdat we dan  als bestuur verantwoording afleggen aan onze leden. De ALV is echter ook een moment om met elkaar te praten over IFC. Zodra het kan gaan we de ALV houden. Om toch een tipje van de sluier op te lichten: De financiële cijfers zien er goed uit. De...