De Algemene Ledenvergadering

Aan alle leden van IFC,

Het bestuur heeft de moeilijke beslissing genomen om de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit te stellen. Het is door de Coronacrisis niet mogelijk om een ALV te organiseren op de traditionele manier en de twee andere mogelijkheden, schriftelijk afdoen of via beeldschermen, hebben we verworpen. Een ALV is verplicht volgens onze statuten, maar de reden dat we de twee alternatieven hebben verworpen is dat we de ALV ook willen gebruiken om met onze leden van gedachten te wisselen in een prettige sfeer van de club.

We benadrukken dat het een uitstel is. Wij hechten veel waarde aan de ALV omdat we dan  als bestuur verantwoording afleggen aan onze leden. De ALV is echter ook een moment om met elkaar te praten over IFC. Zodra het kan gaan we de ALV houden.

Om toch een tipje van de sluier op te lichten:

  • De financiële cijfers zien er goed uit.
  • De kascommissie heeft ze goedgekeurd.
  • We hebben ook voor komend seizoen een positieve begroting opgesteld.
  • Het bestuur heeft een wijziging doorgevoerd door een commissie Jeugd in te stellen, bestaande uit Technische Coördinatoren voor de verschillende leeftijdscategorieën (jongens en meisjes). We  zijn blij met de positieve sfeer die ontstaan is.

Namens het bestuur,

Jacques Grossouw
Secretaris IFC