Woensdag 30-11 verschijnt de IFC-presentatiegids

In nauwe samenwerking met onze zeer gewaardeerde sponsor Xebius zal komende woensdag (30-11) de jaarlijkse presentatiegids als bijlage bij het veelgelezen weekblad De Brug bij alle inwoners van H.I. Ambacht en Zwijndrecht op de mat vallen.

Deze uitgave staat in het teken van het 95-jarig jubileum van IFC, kijkt deels terug in de tijd, maar richt vooral ook de blik op het heden en de toekomst.
Als eindredacteur ben ik wat chauvinistisch natuurlijk, maar verwacht dat deze uitingsvorm in de smaak zal vallen bij leden en niet-leden.

Veel leesplezier!

Cees Bijl